Seçilmiş Öyküler Pdf indir

Gorki, Rus klasik yazarlarının son, çağdaş Rus edebiyatının da ilk temsilcilerindendir. Bu bakımdan, Rusya’da iki edebi çağı birbirine bağlayan önemli bir halkadır. Gorki’nin kendisinden önce gelen Rus klasik yazarlarından çok daha önce gelen Rus klasik yazarlarından çok daha kısa bir zamanda dünyaca benimsenmesinin nedenlerini belkide burada aramak gerekir.Gorki, bütün öteki büyük sanatçılar gibi yapıtlarında romantizmle realizmi birleştirmiş bir yazardır. Ama Gorki’nin gerek realizminde gerekse de romantizminde büsbütün başka bir özellik vardır. Gorki’nin romantizmi, aktif bir romantizmdir. O, hayalinde süsleyip püslediği olaylara boyun eğmez, onlara kendi görüşlerine, kendi anlayışına göre bir yön verir.Gorki’nin 45 öyküsünün yer aldığı bu zamandizinsel seçkiyi Hasan Âli Ediz’in yetkin çevirisiyle sunuyoruz.

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir